Pologne
Equipe du mois
Gratulujemy zespołowi Water Squad tytułu Szkoły Miesiąca! Po wiosennym wielkim oczyszczaniu ze śmieci terenu i wody stawu w Januszowie koło Pionek zespół z zapałem kontynuował swoje aktywności wśród społeczności szkolnej. Były więc dwie tury wodnych warsztatów certyfikujących uczestników na wodnych ambasadorów. Praca nad posterami z listą wodooszczędnych nawyków połączona została z podejmowaniem pisemnych zobowiązań do ich przestrzegania. Przebojem miesiąca była „wodna” wymiana książek, płyt, gier i filmów. Ile ukrytej wody zostało tu zaoszczędzone?! Dziękujemy za wytrwałe mierzenie się z wyzwaniami i angażowanie pełne mocy oddziaływania na innych!
Cliquez ici
Félicitations
89

47240
Points gagnés par les 260 équipes

Gazeta Olsztyńska napisała o naszych działaniach

Gazeta Olsztyńska napisała o Biskupieckim Badaczu Wody,  wymienia też inne nasze osiągnięcia. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że  nasza praca jest coraz bardziej widoczna. Oto jego pełna treść:

Konferencja podsumowująca projekt „Biskupiecki Badacz Wody” odbyła się 7 grudnia w auli Zespołu Szkół w Biskupcu. Realizowała go grupa 60 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Biskupcu. „Warmińskie Kropelki” – jak nazwali się badacze wody z SP 3 – otrzymały dofinansowanie w kwocie blisko 10 tys. zł na poszerzenie swoich działań podejmowanych w ramach międzynarodowego konkursu „Badacz Wody”. Przyznał je Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (85 % wartości projektu) i Gmina Biskupiec (15%). Projekt był realizowany od kwietnia do grudnia 2018 r. Jego nadrzędnym celem było skuteczne i efektywne kształtowanie postaw dzieci, podnoszenie ich świadomości ekologicznej i propagowanie działań służących badaniu środowiska przyrodniczego jezior w Biskupcu, Węgoju i Stryjewie. Pieniądze przeznaczono m.in. na zakup niezbędnych materiałów potrzebnych do zajęć teoretycznych i warsztatów terenowych, zapewnienie transportu i ubezpieczenia uczestników projektu, organizację konkursu wiedzy ekologicznej, konferencji podsumowującej projekt oraz zakup zestawów edukacyjno-zabawowych dla uczestników warsztatów.

Na konferencji podsumowano osiągnięcia grupy prowadzonej przez nauczyciela przyrody Bernarda Czerwińskiego. Należały do nich zdobycie tytułu Międzynarodowej Szkoły Tygodnia i wyróżnienie na biskupieckiej Gali Sukcesy. Największym triumfem był udział w gali finałowej programu „Badacz Wody” w Warszawie, w której uczestniczyło 5 najlepszych szkół z całej Polski (wśród nich SP 3 była jedyną spoza województwa mazowieckiego). Placówka z Biskupca wywalczyła na niej drugie miejsce.

Konferencja była także okazją do podzielenia się wynikami badań prowadzonymi na jeziorach o czterech porach roku. Zaprezentowano na niej zestawienie gatunków organizmów występujących w badanych wodach, analizę składu chemicznego wody, zawartość rozpuszczonego w niej tlenu itp. Nie zabrakło występów artystycznych – chór zaśpiewał piosenki „Świat bez wody”, „Nie odnajdą ptaki gniazd” i „Wodne Despacito”. Na spotkaniu wręczono nagrody i dyplomy dla zwycięzców konkursu ekologicznego.

„Badacze wody” dziękowali wszystkim, którzy przyczynili się do możliwości rozwoju swoich naukowych pasji. Specjalne podziękowania otrzymali m.in. obecni na konferencji: Grzegorz Siemieniuk z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, zastępca burmistrza Biskupca Katarzyna Nowakowska, dyrektor SP 3 Bożena Lasocka, Piotr Weraksa i Agnieszka Obrębska z Urzędu Miejskiego w Biskupcu, przedstawiciel straży wodnej Jarosław Misiak i opiekun grupy Bernard Czerwiński.

Katarzyna Nowakowska pogratulowała uczniom wiedzy i podziękowała za zainteresowanie lokalnym środowiskiem. – Dziękuję także panu Bernardowi Czerwińskiemu, pedagogowi, który umie zapalić w młodych umysłach chęć zdobywania wiedzy. Jest wzorem dla nauczycieli, dla których troska o rozwój podopiecznych jest najważniejsza. Dziękuję za jego nieustające zaangażowanie w kształcenie dzieci i młodzieży – mówiła zastępczyni burmistrza.


|
goûts
 (1)

|
goûts
 (1)

Un programme développé par GAP Poland

Explorateurs de l'eau est soutenu par le
Programme Eau HSBC
et est une initiative de Global Action Plan
En partenariat avec
15.25 MB